Niet elk roosterprogramma kan een rooster van een medisch specialistische vakgroep goed plannen. Het is toch een zeer specifiek rooster met dagactiviteiten en diensten, waarbij vaak meer dan één activiteit op een dagdeel staan, de diensten die bestaan uit voorwacht, subspecialistische achterwacht en een indeling van subspecialisaties en arts-assistenten.

Met diverse instellingen moet soepel geschakeld kunnen worden. Voor een regulier programma is dat al met al te veel van het goede.

Door te koppelen kunt u profiteren van het beste van twee werelden. MedSpace kan met OWS, Beaufort, AFAS en andere programma’s worden gekoppeld om ook de salariëring te waarborgen. De benodigde gegevens worden overgezet inclusief codes. Andersom kunnen personen geautomatiseerd worden overgezet naar MedSpace. Kortom, een koppeling met MedSpace levert veel gemak, foutreductie en tijd op.

Wilt u een demonstratie op uw locatie?

We komen graag langs om u meer te vertellen over de MedSpace koppelingen. Bel 035 6 211 211 of e-mail ons, [email protected].

U kunt natuurlijk eerst de online demo van MedSpace zelf bekijken. Meld u aan!