Voorwaarden MedSpace App

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, MedWeb BV, u leveren. Door onze dienst te gebruiken, gaat u met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Dienst
De MedSpace-app behoort tot de webtoepassing van MedSpace, roosteringssoftware voor vakgroepen van artsen. Een deel van de functionaliteit van MedSpace is toegankelijk via de MedSpace-app die u kunt afnemen met deze dienst. Zoals een overzicht van uw dagelijkse programma, dienstlijsten, een mogelijkheid om van dienst te wisselen, een urenregistratie en een signaleringssysteem van de laatste wijzigingen in uw programma van de volgende week.

Gebruik
Voor toegang tot de MedSpace-app heeft u geen abonnement nodig. De app is gratis te downloaden en te gebruiken.

Privacy
Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacystatement leest u daar meer over. Mocht u daarna nog vragen hebben, neem dan contact op met [email protected].

Aansprakelijkheid
U gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.

Klachtenregeling en geschillen
Als u een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht naar [email protected] en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.