Een greep uit de functies:

 • Webbased, dus altijd en overal via internet bereikbaar. 99,99% uptime. Ideaal als u vanuit meerdere locaties werkt.
 • Synchronisatie met mobiele telefoon, Outlook en MedSpace-app.
 • De gratis MedSpace-app waarin u uw dagprogramma kunt inzien, roosterwijzigingen van de komende week, wachtenwissels en afwezigheden kunt aanvragen en een urenregistratie kunt instellen. De app is beschikbaar voor Android en iOS smartphones.
 • Vakantie-aanvraag en dienstenvoorkeuren en toekenningsfunctie met signalering van wegvallende activiteiten.
 • Handmatig en automatische wachtenplanner voor meerdere wachttypen gekoppeld aan meerdere wachtgroepen. De beheerder kan handmatig of automatisch de wachtschema (laten) vervaardigen. Ook van gedifferentieerde achterwachten.
 • Handmatig en automatische activiteitenplanner voor alle of een beperkte set van activiteiten.
 • Bij de capaciteitsplanning kunt u per dagdeel aangeven hoeveel specialisten u per activiteit nodig heeft. De totalisering signaleert vervolgens onder- of overbezetting. Onderbezetting toont rood.
 • Een of meer basisroosters, integraal, per groep of per persoon te importeren voor een zelf te bepalen tijdsperiode.
 • Automatische doorrekening van parttimers bij diensten, vakantiedagen, nascholingsdagen en roostervrije dagen.
 • Automatische planning volgens CAO-regels van de ziekenhuizen of UMC’s
 • Arbeidstijdenwet.
 • Zelfroostering in drie stappen.
 • Twee fasen planning. Eerst op beschikbaarheid en vervolgens op werkplek.
 • Import van werknemers- of roostergegevens.
 • Beheermodule voor het MSB
 • Export naar salarissystemen of andere binnen het ziekenhuis gebruikte software

Als u MedSpace meteen wilt bestellen kan dat natuurlijk ook, verzend hier de basisgegevens en wij gaan direct voor u aan de slag!