Medewerkers voeren hun wachtvoorkeuren en afwezigheden in en de automatische planners doen de rest. U heeft altijd de mogelijkheid alles handmatig te wijzigen. Als beheerder publiceert u het rooster en voilà, voor iedereen is de ingeroosterde periode zichtbaar. Omdat MedSpace webbased is kunt u aan het rooster werken wanneer en waar u maar wilt. Vanuit huis, vanuit het ziekenhuis of vanuit een andere locatie.

MedSpace is ongekend flexibel. Uw roosterprocedure wordt altijd ondersteund of het nu gaat om een volcontinu rooster of een regulier rooster. Stel u wilt een basisrooster invoeren met werkplekbezettingen op vaste dagen waarna u de open plekken automatisch wilt laten inplannen. In twee stappen en in een mum van tijd heeft u dat gerealiseerd. En natuurlijk wordt u gesignaleerd bij onderbezetting. Wilt u gebruik maken van zelfroostering? Met een enkele klik opent u het rooster voor invoer door uw medewerkers. Als de deadline voor invoer is verstreken, kunt u of uw medebeheerder de open werkplekken invullen, al dan niet automatisch. En altijd heeft u de mogelijkheid om een check uit te voeren of het rooster voldoet aan de CAO-regels. En last but not least, mocht uw formatie te kort schieten, kan een tweede schil van rouleerders worden ingepland.

Zeker in tijd van personeelsschaarste is tweefasen-planning een welkome aanvulling bij het inroosterproces. In de eerste fase plant u uw personeel in op beschikbaarheid. In de tweede fase op werkplek, volgens een van te voren vastgestelde volgorde. De afdeling met hoogste prioriteit wordt als eerste ingepland. Vervolgens de tweede afdeling enzovoorts. Bij de afdeling met de laagste prioriteit worden de tekorten zichtbaar. U kunt dan altijd besluiten de afdeling te sluiten of gebruik te maken van de flexibele schil.

Met de MedSpace-app voor de aanvraag van wachtwissels en de urenregistratie heeft u een compleet systeem voor de planning van uw ziekenhuisafdeling. Met koppelingen met externe systemen. MedSpace kan per afdeling of voor het gehele ziekenhuis worden afgenomen.

Zie ook onze featurelist.

We komen graag langs om u MedSpace te demonstreren en na te gaan hoe uw rooster het beste in MedSpace kan worden verwerkt.
Bel (02-5122191) of e-mail ons, [email protected].

U kunt natuurlijk eerst de online demo bekijken. Meld u aan!