Het MedSpace-rooster geeft daarvoor een veel beter inzicht. Niet alleen van de specialisten, maar ook van de chefs, AIOS, ANIOS en de PA/VS.

Het MedSpace FTE-model geeft u in één muisklik het hele plaatje. Hoeveel dagdelen van categorie 1a- en 1b-dagdelen van elke specialist en hoeveel vrij na dienst. Kortom, alles wat u nodig heeft om tot een zuivere FTE-opgave te komen. Na categorisering van de activiteiten in de onderliggende MedSpaces, wordt de FTE-opgave automatisch berekend en afgebeeld in een Centrale MedSpace.

Uiteraard koppelt MedWeb alleen het FTE-model aan de vakgroepsrooster op uitdrukkelijk instemming van de vakgroep zelf. Zij zijn uiteindelijk de eigenaren van de roostergegevens. En zij zijn het die alle activiteiten splitsen in 1a-, 1b-activiteiten en ‘vrij na dienst’. Het FTE-model is tot stand gekomen op geleide van de ‘Handreiking FTE model voor medisch specialisten’ van november 2021.

We komen graag langs om u het MedSpace FTE-model te demonstreren. Bel 035 6 211 211 of e-mail ons, [email protected].

Wilt u een demonstratie op uw locatie?

We komen graag langs om u MedSpace te demonstreren en na te gaan hoe uw rooster het beste in MedSpace kan worden verwerkt.
Bel 035 6 211 211 of e-mail ons, [email protected].

U kunt natuurlijk eerst de online demo van MedSpace zelf bekijken. Meld u aan!