MedSpace is generiek en plant zowel de roosters van medisch specialisten, als de roosters van ondersteunend personeel. Geheel volgens de CAO en andere wettelijke voorschriften. Medewerkers voeren hun dienstenvoorkeuren en afwezigheden in en de automatische planners doen de rest. U heeft altijd de mogelijkheid alles handmatig te wijzigen. Als beheerder publiceert u het rooster en voor iedereen is de ingeroosterde periode zichtbaar. Omdat MedSpace webbased is kunt u aan het rooster werken wanneer en waar u maar wilt. Vanuit huis, vanuit het ziekenhuis of vanuit een andere locatie.

Zelfroostering

Wilt u gebruik maken van zelfroostering? Met een enkele klik opent u het rooster voor invoer door uw medewerkers. Als de deadline voor invoer is verstreken, kunt u of uw medebeheerder de open werkplekken invullen, al dan niet automatisch. En altijd heeft u de mogelijkheid om een check uit te voeren of het rooster voldoet aan de CAO-regels. En last but not least, mocht uw formatie te kort schieten, kan een tweede schil van rouleerders worden ingepland.

Vraag een demo aan

Tweefasen-planning

Zeker in tijd van personeelsschaarste is tweefasen-planning een welkome aanvulling bij het inroosterproces. In de eerste fase plant u uw personeel in op beschikbaarheid. In de tweede fase op werkplek, volgens een van te voren vastgestelde volgorde. De afdeling met hoogste prioriteit wordt als eerste ingepland. Vervolgens de tweede afdeling enzovoorts. Bij de afdeling met de laagste prioriteit worden de tekorten zichtbaar. U kunt dan altijd besluiten de afdeling te sluiten of gebruik te maken van de flexibele schil.

Met de MedSpace-app voor de aanvraag van dienstwissels en de urenregistratie heeft u een compleet systeem voor de planning van uw ziekenhuisafdeling. Met koppelingen met externe systemen. MedSpace kan per afdeling of voor het gehele ziekenhuis worden afgenomen.

Ervaar MedSpace zelf

We komen graag langs om u MedSpace te demonstreren en na te gaan hoe uw rooster het beste in MedSpace kan worden verwerkt.
Bel 035 6 211 211 of e-mail ons, [email protected].

U kunt natuurlijk eerst de online demo bekijken. Meld u aan!